תנאי שימוש

תאריךעדכון אחרון:
2 בינואר 2019 תנאי שימוש המחליפים את גרסה 2.4 2.5

הקדמה

תנאי שימוש אלה ומסמכים אחרים המתייחסים ומקושרים אליהם (להלן: "התנאים") קובעים את הבסיס שלפיו פועל אתר האינטרנט שבכתובת www.pinnacle.com (להלן: "האתר") וכן השירותים הקשורים או הנלווים אליו (להלן ביחד: "השירות") אשר יינתנו לך.

עליך לעיין היטב בתנאים אלו מכיוון שהם מהווים הסכם חוקי מחייב בינך - הלקוח שלנו (להלן: "הלקוח") - לבינינו. בעצם פתיחת החשבון (להלן: "החשבון") והשימוש בשירות, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים האלה, יחד עם כל תיקון שעשוי להתפרסם מעת לעת.

אם דבר מה אינו ברור לך, יש ליצור איתנו קשר באמצעות פרטי יצירת הקשר שמופיעים בהמשך:

השירות מסופק על ידי .Ragnarok Corporation N.V, חברה בע"מ הרשומה בקורסאו, ח"פ 79358, בכתובת Pletterijweg 43, Willemstad, Curaçao.

החברה נסחרת תחת השם 'Pinnacle'.

חברת פינקל פועלת ברישיון למתן שירותי הימורי ספורט וקזינו מטעם קורסאו, מספר 8048/JAZ2013-013. פינקל תיצור קשר עם לקוחות בדוא"ל רק באמצעות כתובת הדוא"ל הרשומה שלהם ("כתובת הדוא"ל הרשומה") כפי שנמסרה בעת פתיחת חשבון הפינקל: הודעות מטעם פינקל יימסרו רק באמצעות הכתובת הבאה: [email protected].

תנאים כלליים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן את תנאי השימוש (כולל מסמכים אחרים המוזכרים והמקושרים להלן) בכל עת. כאשר תיקון מעין זה אינו מהותי, ייתכן שגם לא נודיע לך על כך מראש. נשלח לך הודעה מראש בדבר שינויים מהותיים בתנאי השימוש וייתכן שנבקש ממך לאשר מחדש את קבלתם של התנאים המעודכנים לפני שהם ייכנסו לתוקף אם תתנגד לאי-אילו מהשינויים האלה, עליך להפסיק מיד את השימוש בשירות ויחולו תנאי הפסקת השירות שלהלן. המשך השימוש בשירות מהווה הסכמה מצידך לקבל שינויים מעין אלה ולקיימם. אם תנאי השימוש ישונו, כל הימור שלא הוכרע לפני שהתנאים החדשים יחולו יהיה כפוף לתנאים הקודמים.

אם בכל שלב יהיה לך ספק כלשהו בנוגע לאופן ביצוע ההימורים או השימוש בשירות, יש לשוב ולעיין בתנאי שימוש אלה או ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו (להלן: "מחלקת שירות הלקוחות") בכתובת [email protected].

1. ההתחייבויות שלך

  1. אתה מסכים לכך שבמשך כל השימוש בשירות:

   1. גילך מעל 18 (או מעל לגיל הבגרות כפי שנקבע בחוקי אזור השיפוט החלים עליך) ושאתה רשאי לחתום איתנו על הסכם משפטי מחייב. החברה אינה מקיימת כל מצג לגבי חוקיות שירות ההימורים המקוון שלה בתחומי שיפוט אחרים.
   2. אתה נמצא במדינה שבה ביצוע הימורים בשירות שלנו הוא חוקי (אם יש לך ספק, עליך לבקש ייעוץ משפטי). באחריותך לוודא שהשימוש שאתה עושה בשירות הוא חוקי.
   3. אינך מתגורר באחת מהמדינות הבאות:

    I.ארה"ב והטריטוריות שלה;

    II.צרפת והטריטוריות שלה;

    III.בריטניה;

    IV.הולנד (כולל קורסאו ומדינות וטריטוריות אחרות המהוות חלק מממלכת הולנד);

    V.ספרד;

    VI.גרמניה;

    VII.סינגפור;

    VIII.קוריאה הצפונית;

    IX.דנמרק;

    X.הפיליפינים;

    XI.סוריה;

    XII.טורקיה;

    XIII.פולין;

    XIV.אירלנד;

    XV.צ'כיה;

    XVI.סודן;

    XVII.אוסטרליה והטריטוריות שלה;

    XVIII.איטליה

    XIX.איראן

    XX.סלובניה

    XXI.שוודיה

    XXII.וכל מדינה אחרת שבה נאסר להציע הימורים מקוונים לתושביה או לכל אדם הנמצא בגבולותיה.

   4. כאשר אתה שולח אלינו כספים אתה רשאי לעשות זאת, לדוגמה, אתה המשתמש המורשה של כרטיס אשראי/חיוב או של אמצעי תשלום אחר שבשימושך.
   5. בעצם זה שתשתתף בשירותים ו/או תבצע הימורים לא תהיה במצב של ניגוד עניינים ממשי, פוטנציאלי או אחר בכל צורה ואופן.
   6. מעולם לא השתמטת מתשלום, או ניסית להשתמט מתשלום התחייבות על הימור.
   7. אתה פועל אך ורק בשם עצמך כאדם פרטי בתפקיד פרטי ולא בשם צד אחר או עבור מטרות מסחריות כלשהן.
   8. בביצוע הימורים אתה עלול להפסיד חלק מהכסף שהעברת לנו בהתאם לתנאי שימוש אלה, או את כל הכסף, וההפסד יהיה באחריותך המלאה.
   9. עליך להשתמש בשירות למטרות הימורים לגיטימיות בלבד ואסור לך לנסות לבצע מניפולציה על שוק או על אלמנט כלשהו במסגרת השירות בחוסר תום לב או באופן המשפיע לרעה על הגינות השירות או עלינו.
   10. כאשר מבצעים הימורים בשירות, אין להשתמש בכל מידע שהושג תוך הפרה של חוק תקף כלשהו במדינה שבה נמצאים בעת ביצוע ההימור.
   11. עליך לבצע את כל התשלומים לחברתנו ביושר ולא לנסות לבטל תשלום שבוצע או לנקוט פעולה כלשהי אשר תגרום לתשלום מעין זה להתבטל באמצעות צד שלישי על מנת להימנע מההתחייבות המתבקשת כחוק.
   12. בכל מקרה, יש לנהוג בתום לב בנוגע אלינו ולשירות ועבור כל ההימורים שיתבצעו בכל עת דרך השירות.

2. הרשמה

 1. אתה מסכים לכך שבמשך כל השימוש בשירות:

  1. על מנת להגן על הגינות השירות ומטעמים תפעוליים אחרים אנו שומרים על הזכות לסרב לקבל בקשה להרשמה מכל מגיש בקשה על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא כל התחייבות להודיע על סיבה ספציפית.
  2. לפני השימוש בשירות, עליך למלא באופן אישי את טופס ההרשמה ולקרוא ולקבל תנאי שימוש אלה. על מנת להתחיל בהימורים בשירות, אנו מבקשים ממך להפוך ללקוח מאומת, דבר הכולל עמידה בבדיקות מסוימות. ייתכן שתתבקש למסור הוכחת זהות תקפה וכל מסמך אחר לפי הצורך. הדבר כולל, בין השאר, תעודה מזהה נושאת תמונה (עותק של דרכון, רישיון נהיגה או תעודת זהות) וחשבון ביתי אחרון הנושא את שמך וכתובתך כהוכחה לכתובת המגורים כדרישת מינימום. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשהות הימורים או להגביל אופציות חשבון בנוגע לכל חשבון עד לקבלת המידע הדרוש. נוהל זה הוא דרישה חוקית והוא נעשה בהתאם לתקנות ההימורים הנהוגות ולדרישות החוקיות למאבק בהלבנת הון. בנוסף, יהיה עליך להפקיד לחשבון פינקל שלך תוך שימוש באמצעי התשלום המפורטים בסעיף התשלומים באתר האינטרנט שלנו.
  3. עליך למסור מידע מלא ומדויק בנוגע לעצמך, כולל שם חוקי, שם משפחה, כתובת וכתובת דוא"ל, ולעדכן את המידע הזה בעתיד על מנת שיישאר מלא ומדויק. באחריותך לעדכן בחשבונך את הפרטים ליצירת קשר. אם לא תעשה כן, הדבר עלול למנוע ממך לקבל מאיתנו הודעות ומידע בנוגע לחשבונך, כולל שינויים שנעשה בתנאי שימוש אלה. אנו מזדהים ומעבירים הודעות ללקוחותינו באמצעות כתובת הדוא"ל הרשומה שלהם. באחריות הלקוחות להחזיק חשבון דוא"ל פעיל וייחודי, להעביר אלינו את כתובת הדוא"ל הנכונה ולהודיע לפינקל על כל שינוי בכתובת הדוא"ל שלהם. כל לקוח נושא במלוא האחריות לשמור על אבטחת כתובת הדוא"ל הרשומה שלו על מנת למנוע שימוש בכתובת הדוא"ל הרשומה שלו על ידי צד שלישי כלשהו. פינקל לא תישא באחריות בגין נזקים או הפסדים כלשהם שעלולים לכאורה לנבוע מהתקשורת בין פינקל לבין הלקוח תוך שימוש בכתובת הדוא"ל הרשומה. חשבונו של כל לקוח שאין לו כתובת דוא"ל זמינה עבור פינקל יושעה עד שתימסר לנו כתובת כזאת. אם יועבר אלינו מידע אישי כוזב או לא מדויק בכוונה תחילה, נשעה מיד את החשבון ונשלח אליך הודעה בכתב בנושא. ייתכן גם שננקוט נגדך צעדים משפטיים בשל כך בנסיבות מסוימות ו/או ניצור קשר עם הרשויות הרלוונטיות שיכולות גם הן לנקוט צעדים נגדך.
  4. אתה רשאי לרשום רק חשבון אחד בשירות. חשבונות עלולים להיסגר בו במקום אם יימצא שיש לך מספר חשבונות רשומים אצלנו. הדבר כולל את השימוש בנציגים, קרובי משפחה, שותפים, חברים, צדדים הקשורים אליך, אנשים המקושרים אליך ו/או צדדים שלישיים הפועלים בשמך.
  5. על מנת לאמת את החוסן הפיננסי שלך וכדי לאמת את הזהות שלך, ייתכן שנשתמש בספקי מידע מצד שלישי כלשהם כפי שנראה לנכון.
  6. עליך לשמור על סודיות הסיסמה שלך לשימוש בשירות. בהנחה שהמידע הנחוץ בנוגע לחשבון נמסר בצורה מדויקת, אנו רשאים להניח שהימורים, הפקדות ומשיכות בוצעו על ידך. אנו ממליצים לך לשנות את הסיסמה שלך על בסיס קבוע ולעולם לא לחשוף אותה בפני כל צד שלישי. על הסיסמאות לכלול לפחות אות אחת, מספר אחד ותו מיוחד אחד ולהיות לפחות באורך של שמונה תווים. באחריותך להגן על הסיסמה שלך שאם לא כן הדבר יהיה באחריותך הבלעדית ועל חשבונך. עליך להתנתק מהשירות בסוף כל התקשרות. אם נראה לך שנעשה שימוש לרעה במידע כלשהו מתוך חשבונך על ידי צד שלישי, או שהייתה פריצה לחשבונך, או שהסיסמה שלך התגלתה על ידי צד שלישי, עליך להודיע לנו על כך מיד על ידי שליחת הודעת דוא"ל מהכתובת הרשומה אצלנו לכתובת [email protected].
  7. עליך להודיע לנו אם כתובת הדוא"ל שלך נפרצה. עם זאת, ייתכן שנבקש ממך למסור מידע/מסמכים נוספים כדי שנוכל לאמת את זהותך. אנו נשעה את חשבונך מיד ברגע שנדע על מקרים מעין אלו. בינתיים אתה אחראי על כל הפעילות בחשבונך כולל קבלת גישה על ידי צד שלישי, בין אם הגישה שקיבלו היתה ברשות ובין אם לאו. לעולם אין להעביר תוכן או מידע אחר בשירות ללקוח אחר או לכל צד אחר באמצעות לכידת מסך (או בשיטה דומה אחרת), ואין להציג כל מידע או תוכן בתמונית או בכל צורה אחרת השונה מהאופן שבו הדבר יופיע אם אותו לקוח או צד שלישי הקיש את כתובת האינטרנט עבור השירות בשורת הכתובת שבדפדפן;
  8. בעת ההרשמה, תתבקש לבחור את המטבע שבו יתנהל חשבונך. זה יהיה המטבע של ההפקדות, המשיכות וההימורים שתבצע והוא יותאם לשירות כמפורט בתנאי שימוש אלה. בכמה מאמצעי התשלום לא ניתן להשתמש בכל סוגי המטבע. במקרים כאלה יוצג המטבע שבו ניתן להשתמש, לצד מחשבון להמרת שערים שיוצג בעמוד.
  9. אין לנו כל מחויבות לפתוח עבורך חשבון ועמוד ההרשמה באתר האינטרנט שלנו הוא רק הזמנה להתנסות. האפשרות לפתוח עבורך חשבון נתונה לשיקול דעתנו הבלעדי ואם נסרב לפתוח חשבון על שמך, אין לנו כל מחויבות לתת לכך הסבר או הצדקה.
  10. עם קבלת הבקשה שלך, ייתכן שניצור איתך קשר על מנת לבקש ממך מידע ו/או מסמכים נוספים על מנת שנוכל לעמוד בהתחייבויות הרגולטוריות והמשפטיות שלנו.
  11. כספי הלקוחות מופרדים מכספי החברה וההון התפעולי והחברה מתחייבת שמספיק כסף זמין בכל עת לצורך מילוי ההתחייבויות ללקוחות.

3. שימוש מוגבל

  1. לא תוכל להשתמש בשירות:
   1. אם גילך פחות מ-18 (או פחות מגיל הבגירות כפי שנקבע בחוקים של הסמכות השיפוטית החלים עליך) או אם אינך רשאי מבחינה חוקית לחתום איתנו על הסכם משפטי מחייב;
   2. על מנת לאסוף כינויים, כתובות דוא"ל ו/או מידע אחר של לקוחות אחרים בכל צורה ואופן (לדוגמה, באמצעות משלוח הודעות זבל, סוגים אחרים של דוא"ל מבלי שהתבקשת או בדרך של מיסגור השירות או יצירת קישור אליו ללא הרשאה);
   3. לשבש או להשפיע לרעה על הפעילויות של לקוחות אחרים או על התפעול של השירות באופן כללי;
   4. לקדם פרסומות מסחריות, קישורים לשותפים מבלי לקבל הזמנה, וצורות אחרות של ניסיונות להשפיע ולשכנע, שנוכל להסירם מהשירות ללא הודעה;
   5. בדרך כלשהי אשר, על פי שיקול דעתנו, יכולה להיחשב כניסיון: (1) לרמות את השירות או לקוח אחר תוך שימוש בשירות; (2) לקשור קשר עם כל לקוח אחר המשתמש בשירות על מנת להשיג יתרון לא הוגן;
   6. לפצח את יחסי הזכייה שלנו או להפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו;
   7. למטרה בלתי חוקית כלשהי.
  2. אינך רשאי למכור או להעביר את החשבון שלך לצדדים שלישיים, וכן אינך רשאי לרכוש חשבון הימורים מצד שלישי.
  3. אינך רשאי, בכל צורה ואופן, להעביר כספים בין חשבונות הימורים.
  4. אנו רשאים לסגור את חשבונך מיד לאחר שליחת הודעה בכתב אם תשתמש בשירות למטרות לא מורשות. כמו כן, אנו רשאים לנקוט נגדך צעדים משפטיים אם תנהג כך בנסיבות מסוימות.
  5. אינך רשאי להשתמש בכל סוג של רובוטים והתקנים מתוכנתים שנועדו לפגוע במתן השירות או לבצע הונאות.

4. מדיניות הפרטיות

  1. כל מידע שיימסר לנו על ידך יוגן היטב ויטופל בהתאם לתנאי השימוש האלה ובהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.
  2. אתה מאשר ומקבל שאנו אוספים את הנתונים האישיים שלך ומשתמשים בהם כדי לאפשר לך גישה לאתר ושימוש בו וכדי לאפשר לך להשתתף בהימורים.
  3. עם ההרשמה המידע האישי שלך יישמר במסד הנתונים שלנו. זאת אומרת שייתכן שהמידע הזה יועבר מחוץ לתחומי האזור הכלכלי האירופי (EEA), לאזורי שיפוט שלא בהכרח מעניקים את אותה רמת הגנה ואבטחה כפי שנעשה בתחומי האיחוד האירופי והאזור הכלכלי האירופי. בעצם ההסכמה לתנאי שימוש אלה אתה מסכים להעברה של המידע האישי שלך לצורך הענקת השירות מושא ההסכם הזה וכפי שעוד מפורט במדיניות הפרטיות שלנו.
  4. מיד לאחר ההרשמה, המידע האישי שלך יישמר במסד הנתונים שלנו. בעצם ההסכמה לתנאי השימוש, אתה מסכים לכך שהמידע האישי שלך יועבר במסגרת הענקת השירות על פי הסכם זה וכפי שמפורט במדיניות הפרטיות שלנו.

5. החשבון שלך

  1. אנו מקבלים חשבונות במטבעות שונים. למידע נוסף, ניתן לעיין באתר https://www.pinnacle.com/he/payment-options. כל היתרות והפעולות בחשבון מופיעות במטבע שנבחר בעת פתיחת החשבון. אנו לא נותנים אשראי בגין השימוש בשירות.
  2. אנו רשאים לסגור או להשעות חשבון ולהחזיר כספים כלשהם המוחזקים בו אם אינך עומד בדרישות של תנאי השימוש או אם אנו סבורים במידת ההיגיון שאינך עומד בהם, או על מנת להבטיח את ההוגנות וההגינות של השירות, או אם יש לנו בסיס סביר אחר לעשות זאת. לא תמיד נוכל למסור לך הודעה מראש. אם צריך לסגור את החשבון מכל סיבה שהיא, ויתרת הכסף בחשבון לא מספיקה לכיסוי העמלות של החזרת הכסף ללקוח, הכסף יעוקל.
  3. נוכל לחלט ו/או לעקל את הכסף שנותר בחשבון שלך ו/או לסרב לבקשת משיכה אם יתרחשו המקרים הבאים, באופן ישיר או עקיף:

   (i)תנאי השימוש שלנו יופרו; ו/או

   (ii)תתרחש פעילות לא מורשית אחרת הנוגעת להימורים ו/או לשימוש בחשבון (כגון, בין היתר, הפרת החוק או תקנות אחרות, הפרת הזכויות של צד שלישי, הונאה ורמאות).

  4. מחשבונות לא פעילים יוסר המידע האישי מדי רבעון בהתאם לתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות.
  5. נוכל להשעות ו/או לבטל את ההשתתפות של החשבון שלך בשירותים, ו/או לחלט ו/או לעקל את הכסף שנותר בחשבון שלך אם נמצא שרימית, או אם יוחלט על ידנו שהשתמשת או נעזרת במערכת (כולל מכונות, רובוטים, מחשבים, תוכנות או כל מערכת אוטומטית אחרת) שנועדה להתגבר או שיכולה להתגבר על האפליקציות ו/או התוכנות שלנו.
  6. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות חשבון ללא הודעה מראש ולהחזיר את כל הכספים. עם זאת, יכובדו התחייבויות חוזיות שכבר הבשילו.
  7. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב, לבטל או להגביל כל הימור בכל עת ומכל סיבה שהיא, כולל הימור כלשהו שנראה כי התבצע בדרכי מרמה מתוך מטרה לעקוף את מגבלות ההימורים ו/או את תקנות המערכת שלנו.
  8. אם נסגור או נשעה את החשבון שלך מפני שלא עמדת בדרישות תנאי שימוש אלה, אנו רשאים לבטל ו/או להפסיק את התוקף של הימור כלשהו שביצעת.
  9. עליך להודיע לנו ברגע שתגלה שגיאות כלשהן הקשורות לחשבונך. ללקוחות שמורה הזכות לצאת מהשירות של פינקל. על בקשות אלו להתקבל מכתובת הדוא"ל הרשומה של הלקוח, ולהישלח לכתובת[email protected]
  10. אם , מסיבה כלשהי, חשבונך יהיה במצב של משיכת יתר, יהיה לך חוב כלפינו בסך הסכום שבמשיכת יתר.
  11. עליך להודיע לנו ברגע שתגלה שגיאות כלשהן בנוגע לחשבון שלך. ללקוחות שמורה הזכות לצאת מהשירות של פינקל. בקשות אלו צריכות להתקבל מכתובת הדוא"ל הרשומה של הלקוח, ולהישלח לכתובת [email protected].
  12. הלקוחות יכולים לקבוע הגבלות לסכום שעליו הם יכולים להמר ושאותו יוכלו להפסיד. בקשות אלו צריכות להתקבל מכתובת הדוא"ל הרשומה של הלקוח, ולהישלח לכתובת [email protected].
  13. מימוש והגדלה של המגבלות יטופלו במהירות. עם זאת, כל בקשה להסרה או להקטנה של המגבלות תבוצע לאחר תקופת צינון בת שבעה ימים ממועד הגשת הבקשה.
  14. אם ברצונך לסגור את חשבונך אצלנו, עליך לשלוח הודעת דוא"ל מכתובת הדוא"ל הרשומה אצלנו לכתובת [email protected]

6. פעילות בחשבון

  1. החשבון שלך יהפוך לבלתי פעיל אם:
   1. לא נרשמה כניסה לחשבונך ו/או יציאה ממנו ולא בוצעו הימורים, הפקדות או משיכות במשך 12 חודשים ברצף או יותר.
   2. בחודש האחד עשר לחוסר הפעילות, תקבל הודעה על כך שחשבונך אמור להפוך לבלתי פעיל. אם חשבונך אינו פעיל במשך 30 חודשים עוקבים, נחזיר לך את היתרה המלאה שבחשבונך (בהנחה שיש מספיק כספים לכיסוי כל העמלות הקשורות למשיכה) ונסגור את חשבונך. אם לא נוכל להעביר לך את הכספים ולא ליצור איתך קשר על סמך המידע שסיפקת לנו, הכספים יועברו אלינו.
   3. המידע האישי יוסר מחשבונות סגורים מדי רבעון בהתאם לתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות.

7. הפקדת כספים

  1. אתה רשאי להפקיד כספים בחשבונך בכל אחת מהדרכים המפורטות באתר האינטרנט שלנו. על כל ההפקדות להתבצע באותו מטבע המוגדר בחשבונך וכל הפקדה במטבע אחר תומר על פי שער החליפין היומי בכתובת www.oanda.com, או בשער הנהוג בבנק שלנו, ולאחר מכן הכספים יופקדו בחשבונך.
  2. עמלות וחיובים עשויים לחול על הפקדות ומשיכות של הלקוח. למידע נוסף על העמלות והחיובים, אפשר להיכנס לאתר: https://www.pinnacle.com/he/payment-options.
  3. על כל הפקדה לחשבון שלא תגולגל (שלא מהמרים איתה) שלוש פעמים תחול, בהתאם לשיקול דעתה של החברה, עמלת טיפול בגובה של 3% וכן כל עמלות המשיכה הרלוונטיות. במקרה של העברות חריגות אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לגבות עמלות, בהתאם לשיקול דעתנו. אנחנו גם שומרים לעצמנו את הזכות לדחות בקשות משיכה במקרה של אי עמידה בדרישה לשימוש מחדש בהפקדות. חיובי הבנק שלך בגין הפקדות אצלנו, ככל שיהיו, הם באחריותך הבלעדית. היוצאים מן הכלל מפורטים בדפים שלנו "אפשרויות תשלום".
  4. פינקל היא אינה מוסד פיננסי ומשתמשת בעיבוד תשלומים אלקטרוניים של צד שלישי כדי לעבד פיקדונות בכרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב; הם אינם מעובדים ישירות על ידינו. אם אתה מפקיד כספים באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס חיוב, חשבונך יזוכה רק אם נקבל אישור וקוד הרשאת תשלום מהמוסד המנפיק תשלומים. אם מנפיק הכרטיס שלך לא נותן הרשאת תשלום כזו, החשבון שלך לא יזוכה בכספים אלה.
  5. הכספים שלך מופקדים ומוחזקים בחשבון הלקוח הייעודי בהתבסס על המטבע שבחרת לחשבונך.
  6. אנחנו לא מוסד פיננסי ולא תהיה זכאי לכל ריבית בגין יתרה כלשהי בחשבונך וכל ריבית שתחול על חשבונות הלקוח תשולם לנו.
  7. אין להפקיד אצלנו כספים שמקורם ממקורות מפוקפקים.

8. משיכת כספים

  1. ניתן למשוך את כל היתרה בחשבון או חלק ממנה בהתאם לסכומים המקסימליים להעברה. למידע נוסף, ניתן לבקר באתר: https://www.pinnacle.com/he/payment-options. חשוב לציין שייתכן שיחולו עמלות כמצוין בסעיף 7.ב.
  2. על כל המשיכות להתבצע במטבע שבחרת לחשבונך , אלא אם כן נקבע אחרת על ידינו.
  3. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבקש מסמכים לצורך אימות הזהות לפני שנאשר משיכות כלשהן מחשבונך. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבקש מסמכים אלה בכל עת במהלך הקשר שלך איתנו.
  4. כל המשיכות צריכות להתבצע באמצעות אותו כרטיס האשראי/חיוב, חשבון הבנק או אמצעי התשלום שבאמצעותו הכסף הופקד בחשבונך בפינקל. אנו רשאים, ותמיד על פי שיקול דעתנו, לאפשר לך למשוך כספים באמצעות אמצעי תשלום שלא שימש במקור להפקדה. הדבר תמיד יהיה כפוף לבדיקות אבטחה נוספות.
  5. אם רוצים למשוך כספים אך אין גישה לחשבון, או שהוא רדום, נעול או סגור, אפשר ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו בכתובת [email protected].

9. העברת תשלומים והטיפול בהם

  1. אתה נושא במלוא האחריות לתשלום כל הכספים שאתה חייב לנו. עליך לבצע את כל התשלומים לחברתנו ביושר ולא לנסות לבטל תשלום שבוצע או לנקוט פעולה כלשהי אשר תגרום לתשלום מעין זה להתבטל באמצעות צד שלישי על מנת להימנע מהתחייבות המתבקשת כחוק. אתה תפצה אותנו בגין החזר סכום שנגבה בכרטיס אשראי בעקבות ערעור של בעל הכרטיס, סירוב או החזרה של תשלום שביצעת ובגין כל הפסד שנספוג כתוצאה ממעשיך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות גם לאכוף עמלה מנהלתית בסך 60 אירו, או בשווה ערך במטבע אחר, בגין החזר סכום שנגבה בכרטיס אשראי בעקבות ערעור של בעל הכרטיס, סירוב או החזרה של תשלום שביצעת.
  2. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשתמש בגופים חיצוניים לטיפול בתשלומים אלקטרוניים ו/או בבנקים מסחריים לטיפול בתשלומים שביצעת ואתה מסכים לקיים את תנאי השימוש שלהם, בתנאי שאלה יובהרו לך ושתנאים אלו אינם מתנגשים עם תנאי שימוש אלו.
  3. כל ההעברות המתבצעות באתר שלנו עשויות להיבדק על מנת למנוע הלבנת כספים או פעילות למימון טרור. העברות חשודות ידווחו לרשות הרלוונטית בהתאם לאזור השיפוט האחראי על ההעברה.
  4. פינקל רשאית להשעות, לחסום או לסגור חשבון ולעצור כספים, אם תתבקש לעשות כן בהתאם לחוק למניעת הלבנת הון.
  5. חובותיה של פינקל להימורים אחראיים לחקיקה גוברת על התנאים המסחריים.

10. הימורים אחראיים

  1. פינקל מציעה הליך שבו אתה יכול להחריג את עצמך מהשתתפות בהימורים. החרגה זו תוצע עבור כל ההימורים המוצעים ובכל האמצעים שבהם פינקל מספקת את שירותיה. ניתן להגדיר החרגה:

   iעל-פי בקשת המהמר; או

   iiעל-ידי פינקל אם יש מספיק סיבות שמצביעות על כך שייתכן ואתה סובל מבעיית הימורים.

  2. אתה רשאי, לפי שיקול דעתך, להגביל את יכולתך לגשת לחשבון שלך (התחברות) לזמן בלתי מוגבל שבו לא ניתן יהיה לגשת לחשבונך. אתה רשאי, לפי שיקול דעתך, להגביל את יכולתך לגשת לחשבון שלך (התחברות) לזמן מוגבל שבו לא ניתן יהיה לגשת לחשבונך.
  3. אתה רשאי, לפי שיקול דעתך, לבחור להגביל את הסכום שעליו אתה רשאי להמר ואתה רשאי, לפי שיקול דעתך, לבחור להגביל את הסכום שאותו אתה רשאי להפסיד במהלך תקופה מסוימת.
  4. יש לנהל ולהחיל את כל המגבלות שהוזכרו לעיל על-ידי פנייה למחלקת שירות הלקוחות בכתובת [email protected].
  5. החרגה שבוצעה תוסר רק:

   a.עם פקיעת משך הזמן שנקבע.

   b.על-פי בקשתך

  6. אם ברצונך להפחית מגבלה או להחמיר החרגה, אלה ייכנסו לתוקפם רק לאחר פקיעה של לא פחות מעשרים וארבע שעות (24) מההודעה למחלקת שירות הלקוחות.

11. שגיאות ונסיבות מיוחדות

  1. במקרה של שגיאה או תקלה במערכת שלנו או בטיפול, כל ההימורים ייחשבו לחסרי תוקף. חלה עליך החובה להודיע לנו מיידית ברגע שתגלה שגיאה כלשהי בשירות. במקרה של שגיאה בתקשורת או במערכת או באגים או וירוסים הקשורים לשירות ו/או לתשלומים לזכותך כתוצאה מתקלה או מהפרעה בשירות, לא נהיה חייבים כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין עלויות, הוצאות, הפסדים או תביעות ישירים או עקיפים כלשהם הנובעים או הקורים כתוצאה משגיאות כאלה, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את התוקף של כל המשחקים/הימורים הנדונים ולנקוט כל פעולה אחרת לתיקון שגיאות כאלה.
  2. במקרה של תקלה במערכת קזינו, או בעיות של ניתוקים, כל ההימורים ייחשבו לחסרי תוקף. במקרה של שגיאות כאלה או של כל תקלה במערכת או במשחק הגורמות לשגיאה בחישוב יחסי הזכייה, בחיובים, בעמלות, בדמי המשחק, בבונוסים או בתשלום, או בהמרה של מטבע כלשהו כאמור, או תקלה אחרת במערכת קזינו ("שגיאת קזינו"), אנו שומרים לעצמנו את הזכות להכריז על ביטול ושלילת התוקף של הימורים או התערבויות שהיו קשורים לשגיאת קזינו מעין זו ולקחת כספים כלשהם מחשבונך הקשורים להימורים או להתערבויות הרלוונטיים.
  3. אנו עושים כל מאמץ על מנת להבטיח שלא יהיו שגיאות ביחסי הזכייה. עם זאת, אם כתוצאה מטעות אנוש או תקלות במערכת, הימור מסוים מתקבל ביחסי זכייה שהם: שונים מהותית מאלו הרווחים בשוק הכללי בעת ביצוע ההימור; או שגויים במובהק בהתייחס לסיכוי שהמקרה יקרה בעת ביצוע ההימור, אזי אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל או לשלול את התוקף של אותו הימור, או לבטל או לשלול את התוקף של הימור שהתבצע לאחר תחילת האירוע ולזכות את המהמרים.
  4. שמורה לנו הזכות לגבות ממך בחזרה כל סכום גבוה מדי ששולם ולהסדיר את החשבון שלך על מנת לתקן טעות כלשהי. כדוגמה לטעות כזאת אפשר להביא מצב שבו המחיר שגוי או שפרסמנו תוצאה שגויה של אירוע ספורטיבי. אם אין בחשבונך מספיק כסף, ייתכן שנדרוש ממך לשלם לנו את הסכום בחובה הרלוונטי הקשור להימורים או התערבויות שגויים כלשהם. לפיכך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל, להפחית או למחוק הימורים ממתינים כלשהם, בין אם הם התבצעו עם כספים שהם תוצאת השגיאה ובין אם לאו.
  5. לפינקל יש את הזכות לסרב להימורים, להגביל ולבטל אותם במקרה שהם נחשבים כהונאה או אם אנו מבחינים כי דפוס ההימור של המהמר מנצל לרעה את המערכת.
  6. החברה אינה אחראית לכל השבתה, שיבושים בשרת, השהיה או לכל הפרעה טכנית או פוליטית להימור. החזרים כספיים יינתנו רק לפי שיקול דעתה של ההנהלה.
  7. החברה לא תקבל על עצמה כל אחריות בגין נזקים או הפסדים כלשהם שנחשבים או שנבעו כביכול מתוך האתר או בקשר עם תכניו; לרבות וללא הגבלה, לעיכובים או הפרעות בתפעול או בהעברה, אובדן או השחתה של נתונים, תקלות תקשורת או קווים, שימוש לא נכון של אנשים באתר או בתכניו או כל טעות בתוכן או השמטתו.

12. חוקים כלליים

  1. אם חוק ספציפי של ענף ספורט מסוים סותר חוק כללי, החוק הכללי לא יהיה תקף. הזוכה באירוע ייקבע בתאריך הסדרת האירוע; אנו לא מכבדים החלטות של מחאה או החלטות הפוכות למטרות הימורים. התוצאה של אירוע שהושהה לאחר תחילת התחרות תיקבע בהתאם לחוקי ההימורים כפי שפרסמנו עבור אותו תחום ספורט.
  2. כל התוצאות שיפורסמו יהיו סופיות לאחר 72 שעות ממועד פרסומן. לא נקבל אף שאילתות בנוגע אליהן לאחר מכן. תוך 72 שעות לאחר פרסום התוצאות, החברה תשנה/תתקן רק טעויות שעשויות להיות בהן כתוצאה מטעות אנוש, שגיאת מערכת או טעויות מצד הגורם שהעביר אותן.
  3. סכומי המקסימום והמינימום להימורים בכל אירועי הספורט ייקבעו על ידינו והם כפופים לשינויים ללא הודעה בכתב מראש. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות גם להתאים את המגבלות על חשבונות מסוימים.
  4. האחריות על ההעברות בחשבון הפרטי חלה על הלקוחות בלבד. הקפד לבדוק את ההימורים שלך לאיתור טעויות כלשהן לפני שליחתם. לאחר ביצוע העברה, לא תוכל לשנות אותה. אנו לא נישא באחריות עבור הימורים חסרים או כפולים שבוצעו על ידי הלקוח ולא נכבד בקשות בנוגע להשלמת פערים כתוצאה ממשחקים חסרים או כפולים. לקוחות יכולים לסקור את הפעולות שלהם בסעיף "החשבון שלי" באתר אחרי כל הפעלה כדי לוודא שכל ההימורים המבוקשים התקבלו.
  5. על מנת שהימור יהיה תקף בהתייחס לכל מתחרה רשום בהצעת כן/לא, על המתחרה להיכנס ולהתחרות באירוע.
  6. אנו מנסים לקיים את המוסכמות הרגילות על מנת לציין קבוצות בית וקבוצות חוץ באמצעות ציון קבוצת בית וחוץ על ידי הימורים אנכיים בגירסת האתר של שולחן העבודה. משמעות הדבר היא שבאירועי ספורט אמריקניים נציב את קבוצת הבית בתחתית. באירועי ספורט שאינם בארה"ב, נציין את קבוצת הבית בראש הרשימה. במקרה של אירוע במקום ניטרלי, אנו מנסים לכלול את האות "N" ליד שמות הקבוצות כדי לציין זאת. בגרסאות לאסיה ולסלולרי, אין הבדל בין ענפי ספורט אירופיים לענפי ספורט אמריקניים. בגרסאות של האתר לאסיה ולסלולרי, הקבוצה הביתית מופיעה תמיד ראשונה. עם זאת, אין אנו ערבים לנכונות המידע הזה ולהוציא מצבים בהם יש שינוי רשמי במקום האירוע לאחר שהתבצעו הימורים, כל ההימורים יהיו בתוקף.
  7. משחק/תחרות יהיו בתוקף בלי קשר לכותרת הליגה המתייחסת להתמודדות. לדוגמה, שתי קבוצות מאותה ליגה משחקות בתחרות גביע. אם ההתמודדות מוצבת בטעות בהצעות הליגה, המשחק/תחרות יהיו עדיין בתוקף, כל עוד ההתמודדות היא נכונה. במילים אחרות, התמודדות תהיה בתוקף כל עוד שתי הקבוצות נכונות, ובלי קשר לכותרת הליגה שבה היא מוצבת באתר שלנו.
  8. אם אירוע לא מתקיים בתאריך שעליו הכריז הגוף האחראי, כל ההימורים על האירוע לא יהיו תקפים. אם פרסמנו אירוע בתאריך שגוי, כל ההימורים יהיו תקפים בהתאם לתאריך שעליו הכריז הגוף האחראי.
  9. פינקל שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר אירועים, הימורים וכל מוצר אחר.
  10. פינקל שומרת לעצמה את הזכות להגביל את הגישה לקזינו לכל שחקן ללא התראה מראש.
  11. בכל ההימורים העתידיים (כגון סה"כ זכיות העונה, המנצחת בסופרבול, וכו'), המנצחת כפי שנקבעה על ידי הגוף האחראי תוכרז גם כמנצחת לצורכי הימורים, למעט מקרים שבהם מספר המשחקים המינימלי הדרוש כדי שההימור העתידי יהיה בתוקף לא הושלם.
  12. במקרה של סתירות בין הגרסה באנגלית של שמות הקבוצות או תיאורי ההימורים לבין הגרסה שלהם בכל שפה אחרת, הגרסה באנגלית תיחשב לנכונה. ההימורים והערעורים יוכרעו לפי הגרסה באנגלית של שמות הקבוצות ותיאורי ההימורים.

13. אמצעי התקשרות והודעות

  1. כל ההודעות שצריכות להימסר לנו ממך בהתאם לתנאי שימוש אלה צריכות להישלח לכתובת [email protected].
  2. כל ההודעות שיימסרו לך על ידינו בהתאם לתנאי שימוש אלה, אלא אם כן צוין אחרת בתנאי שימוש אלה, יתפרסמו באתר האינטרנט ו/או יישלחו לכתובת הדוא"ל הרשומה שאנו מחזיקים במערכת שלנו בנוגע ללקוח הרלוונטי. השיטה להעברת הודעות כאלה תהיה על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
  3. כל ההודעות שיימסרו בהתאם לתנאי שימוש אלה בין על ידך ובין על ידינו יתבצעו בכתב בשפה האנגלית ויש לשלוח ולקבל אותן מכתובת הדוא"ל הרשומה בחשבונך.

14. עניינים שמחוץ לשליטתנו

  1. לא נוכל לשאת באחריות בגין תקלה או עיכוב כלשהם במתן השירות בשל אירוע של כוח עליון שיכול להיחשב במידת ההיגיון מחוץ לשליטתנו למרות שנקטנו צעדי מניעה סבירים כגון: אצבע אלוהים, סכסוכי עבודה או סחר; הפסקות חשמל; פעולה, כשל או מחדל של גוף ממשלתי או רשות כלשהם; הפרעה או כשל בשירותי הטלקומוניקציה; או כל עיכוב או תקלה אחרים שנגרמו על ידי צד שלישי, ואנו לא נישא באחריות בגין כל נזק או הפסד מצידך שינבעו מכך. במקרה כזה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל או להשעות את השירות מבלי לשאת באחריות.

15. חבות

  1. עד למידה המרבית המותרת על פי חוק, לא נפצה אותך בגין אובדן או נזק שנגרמו מראש (באופן ישיר או עקיף) שאתה עלול לספוג אם אנו נכשלים מלקיים את התחייבויותינו על פי תנאים אלה, אלא אם כן אנו מפרים אילו חובות המוטלות עלינו על פי חוק (כולל אם אנו גורמים למוות או פציעה אישית מתוך רשלנות שלנו) במקרים אלה לא נהיה אחראים כלפיך אם הכשל מיוחס ל:

   (i)אשמתך שלך;

   (ii)צד שלישי שאינו קשור לקיום תנאים אלה על ידינו (לדוגמא תקלות עקב תקשורת רשת, ביצוע, קשר או ביצוע של ציוד המחשב שלך); או

   (iii)אלו אירועים אחרים אשר לא ניתן היה לחזות או לסכל, לא על ידינו ולא על ידי הספקים שלנו, גם אם ננקטו צעדי זהירות סבירים על ידינו או על ידם. היות והשירות הזה מיועד רק לשימושם של צרכנים, אנחנו לא נישא באחריות בגין הפסדים עסקיים מכל סוג שהוא.

  2. במקרה שנימצא אחראים על אירוע כלשהו בהתאם לתנאי שימוש אלה, החבות המצטברת הכללית שלנו כלפיך בהתאם או בקשר לתנאי שימוש אלה לא תעלה על

   (A)ערך ההימורים ו/או ההתערבויות שביצעת באמצעות החשבון שלך בהתייחס להימור/התערבות הרלוונטיים, או

   (B)500 אירו במצטבר, הנמוך מביניהם.

  3. אנו ממליצים בחום שאתה

   (i)תדאג לוודא את ההתאמה והתאימות של השירות עם המחשב הפרטי שלך לפני השימוש; וכן

   (ii)תנקוט אמצעי זהירות סבירים על מנת להגן על עצמך מפני תוכנות או התקנים מזיקים, כולל באמצעות התקנה של תוכנת אנטי וירוס.

16. הימורים על ידי קטינים

  1. אם נחשוד או נקבל הודעה על כך שכיום גילך פחות מ-18 או שהיית בן פחות מ-18 (או פחות מהגיל לבגירות המוגדר בחוקים של אזור השיפוט החלים עליך) כאשר ביצעת הימורים כלשהם באמצעות השירות, חשבונך יושעה על מנת למנוע ממך לבצע הומורים נוספים או לבצע משיכות מחשבונך. לאחר מכן אנו נחקור את העניין, כולל בדיקה האם ביצעת הימורים בתור סוכן של אדם שגילו פחות מ-18 או בשמו (או פחות מהגיל לבגירות המוגדר בחוקים של אזור השיפוט החלים עליך). אם נמצא שאתה:

   (a)כיום;

   (b)היית בן פחות מ-18 או פחות מהגיל לבגירות שחל עליך באותה עת; או

   (c)ביצעת הימורים בתור סוכן של אדם שגילו פחות מ-18 או פחות מגיל הבגירות הרלוונטי, או בשמו:

   i.כל הזכיות שאתה אמור לקבל כיום לחשבונך יושעו;

   ii.יש לשלם לנו את סכומי כל הזכיות כתוצאה מהימורים באמצעות השירות בזמן שהיית קטין על פי דרישתנו (אם לא תקיים הוראה זו אנו נדרוש לקבל חזרה את כל העלויות הכרוכות בהשבה של אותם סכומים); ו/או

   iii.כספים כלשהם שהופקדו בחשבונך בפינקל שאינם זכיות יוחזרו לך.

  2. תנאי זה חל עליך גם אם גילך מעל 18 אך אתה מבצע את ההימורים שלך באזור שיפוט שבו נדרש גיל גבוה יותר מ-18 לצורך הימורים חוקיים ואתה בגיל נמוך מאותו גיל מינימלי על פי החוק באותו אזור שיפוט.
  3. במקרה שנחשוד שאתה מפר את ההוראות של סעיף 15 זה או שאתה מנסה להסתמך עליהם למטרות רמיה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט את כל הצעדים הדרושים על מנת לחקור את הנושא, כולל דיווח לסוכנויות אכיפת החוק הרלוונטיות.

17. הונאה

  1. אנו ננקוט סנקציות פליליות וחוזיות נגד כל לקוח המעורב בהונאה, מירמה או מעשים פליליים. אנו נעצור תשלומים לכל לקוח במקרים בהם יהיה חשד לדברים אלה. הלקוח יפצה ויישא באחריות לשלם לנו על פי דרישתנו, את כל העלויות, החיובים או ההפסדים שנגרמו לנו (כולל הפסדים, אובדן של רכוש, אובדן של עסקים ואובדן של מוניטין כלשהם בין במישרין ובין בעקיפין) הנובעים ישירות או בעקיפין ממעשי ההונאה, התרמית או המעשים הפליליים של הלקוח.

18. קניין רוחני

  1. אנו נסחרים בתור Pinnacle והשם והלוגו של פינקל הם סימנים מסחריים רשומים. כל שימוש ללא הרשאה בסימן המסחרי ובלוגו שלנו עלול להוביל לנקיטת צעדים משפטיים נגדך. כל שימוש ללא הרשאה בסימן המסחרי ובלוגו שלנו עלול להוביל לנקיטת צעדים משפטיים נגדך. כתובת האתר www.pinnacle.com היא בבעלותנו ואין לעשות בה שימוש לא מורשה באתר אינטרנט אחר או בפלטפורמה דיגיטלית אחרת בלי לקבל מאיתנו הסכמה מראש ובכתב.
  2. בהתקשרות בינינו לבינך, אנו הבעלים היחידים של הזכויות על השירות, הטכנולוגיה, התוכנה והמערכות העסקיות שלנו (להלן: "המערכות") וכן על יחסי הזכייה שלנו.

   i.נאסר עליך להשתמש בפרופיל האישי שלך להפקת רווחים מסחריים אישיים (כגון מכירת עדכון הסטטוס שלך למפרסם); וכן

   ii.בזמן בחירת הכינוי שלך עבור חשבונך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסירו או לדרוש אותו בחזרה אם נראה זאת לנכון.

  3. נאסר עליך להשתמש ב-URL שלנו, בסימנים המסחריים, בשמות המסחריים ו/או בעיצוב המסחרי, בלוגואים ("הסימנים") ו/או ביחסי הזכייה שלנו בקשר לכל מוצר או שירות שאינו שלנו, שבכל צורה ואופן עלול לגרום לבלבול בקרב הלקוחות או בציבור או שבכל צורה אחרת ממעיט בערכנו.
  4. להוציא באופן המתואר במפורש בתנאי שימוש אלה, אנו ומעניקי הרישיונות שלנו איננו מעניקים לך כל זכות, רישיון, בעלות ואינטרס במפורש או במרומז המוחזקים במפורש על ידינו ועל ידי מעניקי הרישיונות שלנו. אתה מסכים שלא להשתמש בכל מכשיר אוטומטי או ידני על מנת לקיים מעקב אחר עמודי אינטרנט או תוכן במסגרת השירות או להעתיקם. כל שימוש או שעתוק ללא הרשאה עלול להוביל לנקיטת צעדים משפטיים נגדך.

19. הרישיון שלך

  1. בכפוף לתנאי שימוש אלה ולהסכמתך לקיימם, אנו מעניקים לך רישיון לא בלעדי, מוגבל, בלתי ניתן להעברה או לרישוי משנה על מנת לקבל גישה ולהשתמש בשירות למטרותיך האישיות והלא מסחריות בלבד. הרישיון שאנו נותנים לך מסתיים אם מסתיים ההסכם שלנו איתך על פי תנאי שימוש אלה.
  2. מלבד בנוגע לתוכן הפרטי שלך, בשום פנים ואופן אינך רשאי לשנות, לפרסם, להעביר, לשדר, למכור, לשעתק, להעלות, לפרסם פוסט, להפיץ, להציג, ליצור עבודות נגזרות מתוך, או בכל צורה אחרת לנצל, את השירות ו/או כל תוכן מתכניו או את התוכנה הכלולה בו, מלבד באופן שאותו אנו מתירים מפורשות בתנאי שימוש אלה או באופן אחר באתר האינטרנט. אין להתאים או לשנות, למזג עם נתונים אחרים או לפרסם בכל צורה כולל לדוגמה לכידת מסך או מסד נתונים וכל פעילות אחרת מתוך כוונה לאסוף, לאחסן, לארגן מחדש או לבצע מניפולציה על מידע או תוכן מעין זה, בהתייחס למידע או לתוכן שבשירות או ההופך לזמין עבורך בקשר לשירות.
  3. כל הפרה מצדך של סעיף זה יכולה להיחשב גם להפרה של זכויות הקניין הרוחני של הצדדים השלישיים שלנו ושל זכויות קנייניות אחרות שבגללן ניתן יהיה לאכוף עליך אחריות אזרחית ו/או לתבוע אותך לדין פלילי.

20. ההתנהגות והבטיחות שלך

  1. אנו מעוניינים שתיהנה מהשירות. עם זאת, על מנת להגן עליך ועל כל הלקוחות, פרסום תכנים כלשהם בשירות, כמו גם ההתנהגות בהתייחס להם ו/או לשירות, בדרך שהיא לא חוקית, לא ראויה או לא רצויה אסורים בהחלט - ונכנסים תחת ההגדרה "התנהגות אסורה". אם תהיה מעורב בהתנהגות אסורה, או אם נקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי שאתה מעורב בהתנהגות אסורה, חשבונך בפינקל ו/או הגישה לשירות או יכולת השימוש בו עלולים להיפסק מיידית ללא הודעה.
  2. ייתכן שיינקטו נגדך צעדים משפטיים על ידי לקוח אחר, צד שלישי אחר, רשויות האכיפה ו/או על ידינו בנוגע לכך שנטלת חלק בהתנהגות אסורה.
  3. התנהגות אסורה כוללת, ללא הגבלה, כניסה לשירות או שימוש בו על מנת:
   1. לקדם מידע שידוע לך שהוא שקרי, מטעה או לא חוקי, או לשתף אנשים אחרים במידע כזה;
   2. לבצע פעילות לא חוקית אחרת, כגון, בין השאר, פעילות כלשהי המעודדת או מקדמת כל פעילות או יוזמה פלילית, שמספקת הנחיות בנוגע לייצור או רכישה של כלי נשק, שיש בה כדי להפר את הפרטיות או זכויות אחרות של לקוח אחר או של כל צד שלישי אחר או המפיצה וירוסים למחשבים;
   3. לפגוע בדרך כלשהי בקטינים;
   4. להעביר או להפוך לזמין תוכן כלשהו שהוא לא חוקי, מזיק, מאיים, פוגע, לא ישר, משמיצני, וולגרי, גס, מגונה, אלים, שטוף שנאה, או באופן אחר מתייחס באופן לא נעים לגזע או למוצא אתני. להעביר או להפוך לזמין תוכן כלשהו שאין למשתמש זכות להפוך לזמין על פי חוק כלשהו קשרים חוזיים או של נאמנות, כולל, בין השאר, תוכן כלשהו שיש בו משום הפרה של זכויות היוצרים, של הסימן המסחרי או של קניין רוחני אחר וזכויות קנייניות של צד שלישי;
   5. להעביר או להפוך לזמין תוכן או חומר כלשהם הכוללים וירוס תוכנה כלשהו או קוד של מחשב אחר או של תכנות (כולל HTML) מתוך כוונה לשבש, להרוס או לשנות את התפקוד של השירות, של התצוגה שלו או של כל אתר אינטרנט, תוכנת מחשב או חומרה אחרים;
   6. לשבש, להפריע או לבצע הינדוס לאחור בנוגע לשירות בכל צורה ואופן, כולל, בין השאר, יירוט, חיקוי או כיוון מחדש של פרוטוקולי התקשורת שבשימושנו, יצירה או שימוש ברמאות, בשיבוש התפקוד של התוכנה או בפריצה למחשבים או בכל תוכנה אחרת שנועדה לשנות את השירות, או שימוש בתוכנה כלשהי המיירטת או אוספת מידע מהשירות או דרכו;
   7. לאחזר או לערוך אינדקס של מידע כלשהו מהשירות תוך שימוש ברובוט, בעכביש או במנגנון אוטומטי אחר כלשהם;
   8. להשתתף בפעילות או בפעולה כלשהי, אשר, על פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט גורמות או עלולות לגרום לכך שלקוח אחר ירומה או יולך שולל;
   9. להעביר או להעמיד לרשות אחרים כל פרסום או דוא"ל המיועד לנמענים רבים ללא בקשה או ללא קבלת רשות, כגון, בין השאר, ספאם, מסרים מיידיים, מכתבי שרשרת, תרמיות פירמידה או צורות אחרות של שידול;
   10. ליצור חשבונות בפינקל באמצעים אוטומטיים או תוך התחזות שקרית או מוליכת שולל;
   11. להתחזות ללקוח אחר או לכל צד שלישי אחר, או
   12. כל מעשה או דבר אחר שנעשה שאנו מחשיבים באופן סביר למעשה הנוגד את העקרונות העסקיים שלנו.
  4. הרשימה הנ"ל של התנהגות אסורה אינה ממצה ונוכל לשנותה בכל עת או מעת לעת. אם תיווכח שלקוח אחר או כל אדם אחר עושה בשירות שימוש לרעה, נא ליצור איתנו קשר באמצעות סעיף "יצירת קשר" באתר האינטרנט. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור ולנקוט את כל הצעדים האלה אם נראה לנכון או לנחוץ לאור הנסיבות על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כולל, בין השאר, מחיקת הפוסטים של הלקוח מהשירות ו/או סגירת החשבון שלו, ולנקוט צעדים כלשהם נגד כל לקוח או צד שלישי אשר במישרין או בעקיפין, או ביודעין מרשה לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, לקחת חלק בהתנהגות אסורה, עם או ללא שליחת הודעה לאותו לקוח או צד שלישי.

21. קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

  1. השירות עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שאינם מתוחזקים על ידינו, או הקשורים אלינו, ואשר אין לנו שליטה עליהם. הקישורים לאתרים כאלה ניתנים אך ורק לנוחות הלקוחות, ובשום צורה ואופן אינם עוברים מצדנו בירור, ניטור או בדיקה לאימות הדיוק או השלמות שלהם. אין לראות בקישורים כאלה לאתרי אינטרנט משום המלצה מצדנו, ו/או שיוך כלשהו לאתרי האינטרנט המקושרים או לתוכנם או לבעליהם. אין לנו כל שליטה או אחריות על הזמינות ולא על הנכונות, השלמות, הנגישות והשימושיות שלהם. לפיכך, כאשר מבקרים באתרי אינטרנט כאלה אנו ממליצים לנקוט את צעדי הזהירות הרגילים בביקור באתר חדש כולל עיון במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש שלהם.

22. תלונות

  1. אם יש לך חששות או שאלות כלשהן בנוגע לתנאי שימוש אלה עליך ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו באמצעות דוא"ל לכתובת [email protected].
  2. למרות האמור לעיל, אין אנו נושאים בכל אחריות שהיא כלפיך או כלפי כל צד שלישי כאשר אנו משיבים על תלונה כלשהי שקיבלנו או שנקטנו פעולה בנוגע אליה.
  3. בהתאם לתנאי שימוש אלה, על כל לקוח של השירות שיש לו חששות או שאלות כלשהן בנוגע להכרעה בהימור כלשהו בפינקל ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו בכתובת [email protected] באמצעות כתובת הדוא"ל הרשומה שלו.
  4. אם לקוח אינו מרוצה מאופן ההכרעה בהימור, באפשרותו לפנות ולהתלונן למחלקת שירות הלקוחות שלנו בדוא"ל בכתובת: [email protected] אנו נעשה מאמצים סבירים לענות על שאילתות מסוג זה בתוך מספר ימים (ובכל מקרה אנו מתכוונים להגיב על כל השאילתות הללו בתוך 28 ימים מיום קבלתן).
  5. מחלוקות יש להגיש תוך שלושה (3) ימים ממועד ההחלטה על ההימור הנדון. לא תכובד כל תביעה לאחר תקופה זו. האחריות על ההעברות בחשבון חלה על הלקוח בלבד. האחריות על ההעברות בחשבון חלה על הלקוח בלבד. כל תלונה או מחלוקת יש לשלוח מכתובת הדוא"ל הרשומה של הלקוח לכתובת [email protected].
  6. במקרה של מחלוקת הנוצרת בינך לבינינו, מחלקת שירות הלקוחות שלנו תנסה להגיע לפתרון מוסכם. במקרה שמחלקת שירות הלקוחות שלנו לא תצליח להגיע איתך לפתרון מוסכם, העניין יועבר הלאה להנהלה שלנו בהתאם לנוהל התלונות של חברתנו (שניתן לקבלו על פי בקשה).
  7. ללקוח יש זכות להגיש תלונה בדוא"ל לכתובת [email protected] ו/או באמצעות המחלקה לעניינים משפטיים של קורסאו, אם כל המאמצים לפתרון המחלוקת לשביעות רצונו של הלקוח נכשלו.

23. הרשמה ואבטחת החשבון

  1. על הלקוחות של השירות למסור את השמות והמידע האמיתיים שלהם, ועל מנת לעמוד בדרישות אלה, על כל הלקוחות להתחייב לקיים את הכללים הבאים כאשר הם נרשמים ומתחזקים את האתר:
   1. נאסר עליך למסור בשירות מידע אישי כוזב כלשהו, או ליצור חשבון עבור אדם אחר מלבדך;
   2. נאסר עליך להשתמש בפרופיל האישי שלך להפקת רווחים מסחריים אישיים (כגון מכירת עדכון הסטטוס שלך למפרסם); וכן
   3. בזמן בחירת הכינוי שלך עבור חשבונך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסירו או לדרוש אותו בחזרה אם נראה זאת לנכון.

24. הקצאה

  1. נאסר עליך להעביר את הזכויות על תנאי שימוש אלה או על אי-אילו מהזכויות או ההתחייבויות שלהלן מבלי לקבל מאיתנו הסכמה מראש ובכתב, אשר לא נסרב לתת אותה ללא סיבה. אנו רשאים, בלי לקבל את הסכמתך, להעביר את כל הזכויות וההתחייבויות שלנו או חלק מהן לכל צד שלישי ובתנאי שאותו צד שלישי מסוגל לספק שירות באיכות הדומה מהותית לשירות שלנו באמצעות פרסום הודעה בכתב בנוגע לכך באתר השירות.

25. יכולת להיפרד

  1. במקרה שתנאי כלשהו מתנאי השימוש האלה ייחשב על ידי רשות מוסמכת כלשהי כבלתי ניתן לאכיפה או לחסר תוקף, התנאי הרלוונטי ישונה כך שניתן יהיה לאכוף אותו במלואו בהתאם לכוונת הטקסט המקורי במידה שמתיר החוק הנוהג. התוקף והאפשרות לאכיפת התנאים הנותרים בתנאי שימוש אלה לא יושפעו מכך.

26. הפרה של תנאי שימוש אלה

  1. מבלי להגביל את הסעדים האחרים שלנו, אנו רשאים להשעות או לסגור את חשבונך ולסרב להמשיך לספק לך את השירות, בכל מקרה מבלי למסור לך הודעה מראש, אם, למיטב הבנתנו, אתה מפר תנאי מהותי כלשהו מתנאי השימוש האלה. עם זאת, הודעה בנוגע לנקיטת כל פעולה כזאת תישלח אליך תוך זמן קצר.

27. החוק החל וסמכות השיפוט

  1. השירותים מוסדרים על פי חוקיה של קורסאו.

28. תנאים כלליים

  1. תקופת ההסכם.
   1. תנאים אלו יישארו במלוא תוקפם ותקפותם כל עוד אתה משתמש או נכנס לשירות או שאתה לקוח של פינקל. תנאי שימוש אלה יישארו בתוקף גם לאחר סגירת חשבונך בפינקל מכל סיבה שהיא.
   2. מגדר. מילים הנכתבות בלשון יחיד יכללו את הרבים ולהפך, מילים הנכתבות בלשון זכר יכללו את לשון נקבה ואת המין הסתמי ולהפך ומילים המורות על אנשים יכללו פרטים, שותפויות, אגודות, נאמנויות, ארגונים לא מאוגדים ותאגידים.
  2. ויתור
   1. אף ויתור מצדנו, בין שהוא בהתנהגות או באופן אחר, על הפרה או על איום להפרה מצדך של תנאי או התניה כלשהם מתנאי שימוש אלה לא יהיה בר תוקף נגדנו ולא יחייב אותנו אלא אם כן הוא נעשה בכתב ונחתם כהלכה על ידינו, וכן, להוציא מקרים בהם נאמר אחרת בוויתור בכתב, יהיה מוגבל לויתור על ההפרה הספציפית . אי יכולתנו לאכוף בזמן מן הזמנים תנאי או התניה כלשהם מתנאי שימוש אלה לא תפורש כוויתור על תנאי כזה או על זכותנו לאכוף תנאי כזה בכל זמן אחר.
  3. כותרות
   1. החלוקה של תנאי שימוש אלה לסעיפים ולתתי סעיפים וההוספה של כותרות נעשו למטרת נוחות העיון בלבד, והם לא ישפיעו ולא ייעשה בהם שימוש לצורך מתן משמעות או פרשנות של תנאי הסכם זה.
   2. המונחים "תנאי שימוש אלה", "של זה", "להלן", וביטויים דומים מתייחסים לתנאי שימוש אלה ולא לסעיף מסוים או תת-סעיף כלשהו או לחלק אחר ממנו והם כוללים כל הסכם נוסף בנושא זה. להוציא מקרים בהם הנושא או ההקשר אינו עולה בקנה אחד, ההתייחסויות כאן לסעיפים ולתתי סעיפים הן לסעיפים ולתתי סעיפים בתנאי שימוש אלה.
  4. אישור
   1. בעצם הכניסה שלך לשירות או השימוש שתעשה בו בעתיד, אתה מאשר שקראת, הבנת והסכמת בנוגע לכל סעיף וסעיף בתנאי שימוש אלה. כתוצאה מכך, אתה מוותר בזאת באופן סופי על כל ויכוח, תביעה, דרישה או תביעה משפטית בעתיד בניגוד לכל האמור בתנאי שימוש אלה.
  5. השפה
   1. תנאים והגבלות אלה עשויים להתפרסם במספר שפות, על-פי אותם עקרונות, למטרות מידע וכדי לסייע למהמרים.
   2. במקרה של סתירות בין הגירסה בשפה האנגלית של חוקים אלה לבין גירסה בכל שפה אחרת, הגירסה בשפה האנגלית תיחשב לנכונה.
  6. כלל ההסכם
   1. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בינך לבינינו בהתייחס לכניסה שלך ולשימוש שתעשה בשירות, והם באים במקום כל ההסכמים וההודעות האחרים הקודמים, בין שהיו בעל פה ובין בכתב בנוגע לעניין האמור.

29. חוקי ההימורים

  1. השירות מסופק על ידי .Ragnarok Corporation N.V, חברה בע"מ הרשומה בקורסאו, ח"פ 79358, בכתובת Pletterijweg 43, Willemstad, Curaçao. פינקל פועלת בקורסאו תחת רישיון 8048/JAZ2013-013.
  2. בכל מחלוקת הקשורה למוצר הימורי הספורט ניתן לפנות אלינו בדוא"ל, לכתובת [email protected].
  3. אפשר ללחוץ כאן כדי לקרוא את כל חוקי ההימורים.

30. חוקי הקזינו

  1. משחקי ה-RNG (מחולל מספרים אקראיים) בקזינו מסופקים על ידי X2gaming, ‏Betsoft, ‏Booming Games‏, Booongo‏, Endorphina‏, Evoplay‏, Genii, ‏Habanero, ‏iSoftBet,‏ Leander,‏ Magnet Gaming, ‏Matchbook‏, Microgaming Quickfire,‏ Netent‏, Playson‏, Pragmatic Play‏, Realistic,‏ Redrake,‏ Red Tiger Gaming‏, Spinomenal,‏ Tom Horn‏ ו-Yggdrasil.
  2. כל ההימורים המבוצעים במשחקי RNG בקזינו נעשים בשרתים של 1X2gaming‏, Betsoft, Booming Games,‏ Booongo,‏ Endorphina‏, Genii, ‏Habanero‏, iSoftBet‏, Leander‏, Magnet Gaming‏, Matchbook‏, Microgaming Quickfire‏, Netent‏, Playson,‏ Pragmatic Play‏, Realistic,‏ Redrake,‏ Red Tiger Gaming,‏ Spinomenal‏, Tom Horn ו-Yggdrasil בהתאמה.
  3. משחקי הקזינו בשידור חי מסופקים על ידי BetGames TV,‏ Ezugi, ‏Evolution Gaming‏, Extreme LiveGaming ו-Netent. כל ההימורים המבוצעים במשחקי הקזינו בשידור חי נעשים בשרתים של BetGames TV‏, ‏Ezugi‏, Evolution Gaming‏, Extreme Live Gaming ו-Netent בהתאמה.
  4. משחקי הספורט הווירטואלי מסופקים על ידי Kiron.
  5. כל ההימורים המבוצעים במשחקי הספורט הווירטואלי מבוצעים בשרתים של Kiron.
  6. משחקי ה-RNG בקזינו, משחקי הקזינו בשידור חי ומשחקי הספורט הווירטואלי מסופקים בהתאם לתנאי השימוש שלהם, שאותם אפשר למצוא בלובי הקזינו. בכל מקרה של התנגשות בין תנאי השימוש של הספק לבין התנאים האלה, תנאי השימוש של הספק יגברו.
  7. בחלק מהמדינות, הגישה למשחקי ה-RNG בקזינו, משחקי הקזינו בשידור חי ומשחקי הספורט הווירטואלי עשויה להיות מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתו של הספק.
  8. לפינקל יש רשות מהספקים להציג, לקדם ולשווק את השירותים של משחקי ה-RNG בקזינו, משחקי הקזינו בשידור חי ומשחקי הספורט הווירטואלי. משחקי ה-RNG בקזינו, משחקי הקזינו בשידור חי ומשחקי הספורט הווירטואלי מופעלים על ידי Ragnarok Corporation N.V., חברה בע"מ הרשומה בקורסאו עם ח"פ 79358, בכתובת Pletterijweg 43, Willemstad, Curaçao. פ ינקל פועלת ברישיון מטעם קורסאו שמספרו ‎88048/JAZ2013-013 לאספקת משחקי RNG בקזינו, משחקי קזינו בשידור חי ומשחקי ספורט ווירטואלי.
  9. כל מחלוקת הקשורה למוצר הקזינו יש לשלוח בדוא"ל, לכתובת: [email protected].